[Text] Basics of self-realization ~ Dina-Perla

The topic of self-realization is one of the broadest topics there is. Many books were filled with all sorts of bits and pieces that has to do with the process of self-realization. Dina-Perla describes what the benefits are to be still and listen. And there is more. Read Dina-Perla’s article (Dutch).

Zelfrealisatie: de basis

Er valt zoveel over het thema zelfrealisatie te zeggen, dat wij daar eigenlijk een serie artikelen voor zouden kunnen uittrekken. Laten we in dit stuk bij de basis beginnen, namelijk bij de definitie van het concept ‘zelfrealisatie’.

Op zoek naar jezelf

In onze westerse samenleving zijn we gewend om te spreken over tot ons recht komen en naar potentie leven. Individuele ontplooiing en het ego staan centraal. In de oosterse samenleving wordt er gesproken over de bevrijding van de kleinste, 3D menselijke versie van een persoon en de omarming van een hogere Zelf en de echte natuur, oftewel de authentieke versie van een persoon. Bij zo’n spirituele benadering staan verlichting en de ziel centraal. Natuurlijk is westers versus oosters niet meer als zodanig van belang, omdat het gaat om hoe iemand leeft en niet om categorisaties.

In de ratrace van het bestaan, worden we overspoeld door prikkels en zaken waar we allemaal aan moeten voldoen, mensen die we op dagelijkse basis tevreden moeten stellen en doelen die we moeten behalen. Op een gegeven moment raakt het rek eruit en raken mensen in een burn-out. Of er is sprake van verlies en rouw. Of mensen krijgen ineens de grootst mogelijke teleurstelling te verstouwen, waardoor zij openbreken en op zoek gaan naar zichzelf.

Wat de aanleiding ook mag zijn, niemand ontkomt aan de diverse gradaties en fases van zelfrealisatie en aan ontwaking. Laat duidelijk zijn dat rust, vreugde, nieuwsgierigheid, voldoening, zingeving en overvloed de grootst mogelijk cadeaus zijn om te ontvangen.

Lichter

Zelfrealisatie gaat over een hogere bewustzijn, waarbij er vanuit het hart geleefd kan worden. Dat is nog niet zo eenvoudig als dat het klinkt. Het vraagt om doorlopende toetsing door de tijd heen, om te kijken of het hart nog openstaat. Zijn er nog onverwerkte emoties waarnaar geluisterd moet worden en die nog geuit moeten worden? Ben je 100% eerlijk naar jezelf en anderen toe? Zijn er nog oude blokkades of misverstanden? Kortom, hoe lichter je wordt, des te meer te kunt zijn wie je in de kern bent.

Stilte

Het lijkt bijna een onnodige herhaling te worden in deze tijd en toch zit hier de kern vanuit de praktijk: stilte, meditatie / yoga en in het hier en nu zijn, bieden toegang tot volledige verbondenheid, waarna zelfrealisatie stapsgewijs steeds meer ruimte krijgt.

Depressie en angsten smelten als sneeuw voor de zon, mensen gaan beter slapen en stress wordt minder. Dan…

  • Bruis je, voel je je energieker en gelukkiger;
  • Stopt het lijden, het gevoel dat je blijft hangen in zaken die geen doel meer dienen, de pijn of drang om wraak te nemen;
  • Worden uitdagingen makkelijker om op te lossen;
  • Worden zorgen minder;
  • Worden negatieve emoties zoals angst, eenzaamheid, verdriet en woede makkelijker om te handelen;
  • Wordt het beeld van de wereld, of de volgende acties en beslissingen die genomen moeten worden steeds duidelijker;
  • Houdt je focus op de ideeën, waarden en zuivere doelen en wensen die in lijn zijn met je kern;
  • Neemt angst af en zelfbeschikking toe;
  • Neemt het zelfvertrouwen, de eigenwaarde en acceptatie van alles en iedereen toe;
  • Staat vergeving van alles en iedereen centraal.

Transformatie

Zelfrealisatie is zelfbewustzijn van gewoonten, keuzes en hoe wij in het leven staan. Het is een onderzoek naar onszelf, naar wat we denken, voelen en welk gedrag we vertonen, want waarom zijn we hier? Kennis staat centraal. Het is de ontdekking van onszelf, van het waarom der dingen, zodat er begrip, compassie, respect, zelfliefde en vooral heling kan volgen.

Vervolgens kan zelfrealisatie bestaan uit een transformatie, waarbij we herboren worden en vanuit het hart gaan leven. Zelfbeheersing is erg belangrijk bij zelfrealisatie en transformatie. We komen door zelfbeheersing steeds meer in balans. We worden wijzer, rustiger, sterker en toegankelijker. We blijven op ons pad en beseffen dat er eenheid bestaat in de wereld. Want zelfrealisatie gaat uiteindelijk niet om onszelf, maar om de wereld. Het is de grootste dienst die wij anderen kunnen bewijzen.

Support artists