[Text] Mindset in times of COVID-19 ~ Dina-Perla

How to deal with stress, anxiety, uncertainty, fear and worry due to COVID-19? Not easy at all and it takes practice. However, it is doable, moment by moment and day by day. It’s time for an empowerment boost. Dina-Perla wrote a Dutch article on this matter.

Mindset in tijden van COVID-19: tijd voor een empowerment boost

Vanuit persoonlijke groei ontkomen we niet aan het onderwerp ‘mindset in tijden van COVID 19’. Logisch. Laten we namelijk niet doen alsof wat er onder ons speelt, niet bestaat. In dit artikel kijken we naar hoe we om kunnen gaan met stress, zorgen en angst. COVID 19 eist z’n emotionele tol. Maar met de juiste mindset zijn we allesbehalve machteloos. Tijd voor een flinke empowerment boost.

Behoorlijk klaar mee

We zitten in een beangstigende tijd. We bevinden ons midden in een wereldwijde pandemie. Veel plaatsen zijn of gedeeltelijk of helemaal afgesloten. Andere plaatsen worden weer heropend. Maar de angst heerst dat de veiligheid onder druk komt te staan, of dat er meerdere golven gaan volgen. Ongeacht waar we ook ter wereld gevestigd zijn en wat de details van onze persoonlijke situatie nou precies inhouden, COVID-19 doet een hoop met ons.

Niemand kan ontkennen dat we er behoorlijk klaar mee zijn, dat we smachtend hopen op een snelle oplossing zoals een medicijn en dat we vol in onzekerheid zitten en denken: wanneer houdt deze bijzonder slechte Stephen King film nou in hemelsnaam op?

Grip op het hier en nu

Voor velen onder ons zou 2020 een prachtig jaar worden. Nu rest ons proberen begrip te hebben voor wat er speelt en vooral om te gaan met de onzekerheid. Op korte termijn is onzekerheid al lastig. Op lange termijn is onzekerheid bijna niet te doen. We weten nog steeds niet precies hoe COVID-19 onze wereld gaat beïnvloeden. Sommigen zitten in politieke angst omdat de pandemie aangegrepen kan worden om bijvoorbeeld meer macht over de mensheid te krijgen.

Doordat we niet weten waar we naartoe gaan, kunnen we in overweldigende angst of paniek schieten en met de ergste scenario’s in ons hoofd bezig zijn. We verliezen grip op het hier en nu. Laten we daar samen met de volgende tips iets aan doen:

 • Blijf op de hoogte, maar kijk zeker niet obsessief naar het nieuws. Begrip van wat er speelt, zeker dicht bij huis, is nodig om ons steentje bij te dragen en als collectief vooruit te komen. Realiseer echter wel dat er ontzettend veel foutieve informatie in omloop is en dat sensatiejournalistiek niets goed bijdraagt aan de psyche en mindset van de mens. Kortom, geef zelf een interpretatie aan de ingewonnen informatie.
 • Blijf kritisch op de bronnen, zelfs als we betrouwbare informatie zouden moeten krijgen van bijvoorbeeld de CDC, Wereldgezondheidsorganisatie, het RIVM en de Nederlandse overheid. Neem alles met gezond verstand door.
 • Beperk de frequentie waarmee updates worden gecontroleerd. Constant nieuws opzoeken en online scrollen, kan snel dwangmatig en contraproductief worden. Angst, zorgen en stress kunnen daardoor onnodig aangewakkerd worden in plaats van afnemen. Iedereen is hier anders in. De ene persoon heeft een hogere tolerantie dan de andere. Zodra we ons overweldigd voelen, moeten we er iets mee. Specifieke tijdslots kunnen veel bescherming bieden.
 • Wordt nieuws of online bijhouden teveel voor de psyche en om de juiste – vitale en gebalanceerde – mindset aan te houden, vraag gerust of een naaste wat hoogtepunten kan delen om de rest van de informatiestroom volledig te vermijden. Let er wel op dat wat gedeeld wordt in orde is. Als collectief moeten we onnodig paniek vermijden en geruchten volledig links laten liggen, omdat de mindset net zo belangrijk is als de daadwerkelijke ziekteverschijnselen, inclusief de bijbehorende oplossingen voor de toekomst.
 • Het beste aan de juiste mindset is de focus houden op zaken die wel te beïnvloeden zijn en die ertoe doen. Op veel zaken hebben we totaal geen vat. Dat is moeilijk te accepteren. Antwoorden daar echter op proberen te vinden, brengt ons nog verder van huis. We kunnen nog meer uitgeput raken, machteloos, onzeker, angstig enzovoorts. We hebben de antwoorden nodig voor zaken waar we wel mee verder komen, waardoor we ons sterk, vitaal, energiek en vrij blijven of gaan voelen.
 • Bij angst, zorgen en onzekerheid is het van belang om de focus weer te leggen op het hier en nu en op wat wel beïnvloed kan worden. Nog belangrijker is misschien wel om te bevestigen dat we al een hoop goed doen. Hiermee wordt onze mindset alleen maar beter. Zaken die al goed opgepakt worden, zijn bijvoorbeeld:
  • Handen goed schoon houden.
  • Het gezicht niet al te vaak aanraken, zeker de mond, neus en ogen niet.
  • Veel thuis blijven.
  • Drukte en menigte vermijden.
  • Onnodig reizen en winkelen vermijden.
  • Fysiek afstand houden van elkaar.
  • Goed slapen, gezond eten, voldoende bewegen, mediteren en verder in algemene zin op een gezond immuunsysteem letten.
  • Om elkaar geven.
 • Give yourself a break. Het is normaal om na te denken over alles wat er speelt. Laten we dat vooral blijven doen, alleen gebalanceerd. En: action cures fear. Plannen voor wat wel kan en actie ondernemen, versterkt de mindset alleen maar. Een proactieve, rechtvaardige en stellige houding zorgt ervoor dat de psyche niet onnodig in lijden blijft zitten.
 • Zaken uitschrijven, inclusief de zorgen, zorgt voor een gezonde afstand en perspectief. Maak een lijst met de grootste uitdagingen. Laat die lijst een paar dagen liggen. Kom er vervolgens op terug en bekijk welke uitdagingen ‘hard’, oftewel gegrond zijn. Vervolgens is het tijd om per uitdaging met de juiste oplossingen te komen. Voor al die oplossingen is er een tijd. Grijp daarom niet steeds tussendoor naar de lijst als het te vroeg is. Er is structuur. Er is perspectief. Er zijn stappen. Dat geeft rust.
 • Ga niet mee met het ‘als dit, dan dat gepeins’. Negativiteit en eindeloos in cirkeltjes ronddraaien in ons brein, brengt ons verder van huis. We moeten met beide benen op de grond blijven en rationeel steeds de zaken kunnen waarnemen, overwegen en oplossen. Ademhaling is zeer krachtig om in het hier en nu terug te komen en de juiste mindset weer te kunnen omarmen. Neem ook de volledige omgeving waar door alle zintuigen in te schakelen.
 • Blijf in contact met elkaar, ook al moet dat noodgedwongen op afstand, via telefonie, videoconferencing, of met andere digitale middelen. Sociaal contact is essentieel voor een krachtige mindset. Isolatie, eenzaamheid en zelfs uitbanning zijn een gevaar voor de vitaliteit en mindset van de mens en het collectief. Daarbij is in contact blijven met elkaar een goede motivator om verantwoordelijkheid te nemen en – eventueel meer voor anderen in de maatschappij dan voor onszelf – de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen. Onthoud daarbij dat we soms proactief om hulp moeten vragen. Dat is voor sommigen een les in de huidige periode waarin we leven, omdat ze geneigd waren om alles zelf te doen. Maar we zijn er in de wereld om elkaar te helpen. Gelukkig leeft niemand op een eiland. Onthoud ook dat mensen nooit zullen vergeten wie nou wel en niet voor hen klaarstond in moeilijke tijden.
 • Ga zo goed mogelijk door met leven en spreek niet steeds alleen maar over COVID-19 met elkaar. Goed gezelschap en humor verstevigen de juiste mindset. Emoties afbakenen, kan ook gaan over de emoties van anderen. Neem die niet zomaar over en kijk uit wie als klankbord fungeert. Geruststelling, advies en een luisterend oor kunnen productief zijn voor de juiste mindset, maar dan wel bij mensen die te vertrouwen zijn en die over een zekere dosering nuchterheid beschikken.
 • Heb compassie voor als een normale routine enigszins in de soep loopt. Het is niet alles of niets. Even wat het pad raken, is niet meer dan normaal onder zulk soort omstandigheden. Vervolgens is het mogelijk om met de juiste mindset, hernieuwde energie en veel moed de draad weer op te pakken. Compassie kan bijvoorbeeld in de vorm van voedende activiteiten. Denk aan lezen, koken, iets maken of de natuur in. Wandelingen zijn bijzonder krachtig om vitaliteit en de juiste mindset te stimuleren. Het kan ook ander soort lichaamsbeweging naar keuze zijn. Als sporten lukt, is dat geweldig.
 • Ga niet over op verdovende middelen zoals alcohol en dergelijke. Dat lost niets op. Evenwicht zit hem in regelmatig ontspannen om weer in balans te komen, zonder weg te kijken van de situatie, of gevoelens erover te onderdrukken. De beste oplossing om niet in destructief gedrag verzeild te raken, is door anderen te helpen. We zijn niet alleen. We zitten allemaal in dezelfde situatie. We hebben elkaar nodig en doen dit samen. Behulpzaamheid kan ook geuit worden via donaties. Denk aan de voedselbanken.
 • Schiet vooral niet in onterechte conclusies over besmettelijke ziektes, gekoppeld aan bepaalde groeperingen. Dit soort gevaarlijke stereotype denken is niet alleen totaal ongefundeerd, het brengt ons ook verder van huis. Met dit soort denken kunnen we de juiste mindset niet vasthouden, een mindset gericht op barmhartigheid, redelijkheid, verbondenheid, menselijkheid en progressie.

Toegegeven, kunnen deze tips op individueel niveau soms niet altijd genoeg vooruitgang boeken. Neem daarom contact met ons op, zodat één van onze coaches professionele begeleiding kan bieden. Veel succes en wijsheid in de aankomende tijd. We staan voor jullie klaar.

Support artists