[Text] Relationship checks are about different pillars ~ Dina-Perla

If certain pillars are stable within the relationship, chances are that the partners are much happier. Checking how the partners are doing from time to time and holding the space for change definitely adds a lot of value. In short, relationship checks are about different pillars. Read Dina-Perla’s article (Dutch).

Relatie APK gaat over verschillende pilaren

Opvallend is dat we van kids af aan meekrijgen om netjes met onze spullen om te gaan. We onderhouden ze en als er iets mis is, zorgen we ervoor dat ze gemaakt worden. Een voorbeeld daarvan is onze auto. Jaarlijks volgt een verplichte APK. Hoe is het mogelijk dat we dat voor materiële zaken wel doen en niet bedenken dat we dat voor de zaken die er echt toe doen in het leven, zoals onze relaties, evengoed zouden moeten doen?


Soms zijn we niet zuinig op onze relaties en nemen we de mensen in ons leven voor lief, totdat we wakker geschud worden. Dit kan anders, door tussentijds steeds weer voor een relatie-APK te gaan, oftewel een onderzoek naar de stand van zaken – de dromen, behoeften en wensen in de relatie; of patronen, onderlinge dynamieken en rollen. Met de relatie-APK wordt in kaart gebracht waar partners staan, naartoe willen, wat hen weerhoudt om verder te komen en hoe dit opgelost kan worden.

Verbinding en vertrouwen


De relatie-APK is een soort training waarbij er gewerkt kan worden aan verbondenheid en vertrouwen. Er wordt onderzocht waar de liefde over gaat, hoe liefde ontstaat en groeit, wat de individuele emotionele behoeften zijn, welke patronen en dynamieken de partners in de weg zitten, hoe verbinding en vertrouwen de veiligheid van de relatie versterkt en andersom, waar intimiteit nou echt uit bestaat en meer.


Nynke Nijman is auteur van het boek De Relatie-APK. Ze spreekt over een aantal essentiële bouwblokken voor de relatie, ook wel pilaren genoemd. Als die bouwblokken ontbreken, gaat zelfs de meest liefdevolle relatie op den duur wankelen. We nemen ze onder de loep.

Bouwblok 1 – authentieke zelf


Al bestaat een relatie uit ‘ons’, het is cruciaal om vanuit de basis naar het ‘ik’ te blijven kijken, oftewel de meest authentieke zelf, los van de ander. Alles vanuit het individu heeft impact op de relatie, inclusief emoties, behoeften, dromen en wensen. Daarom is het van groot belang dat iemand bloedeerlijk naar zichzelf en de ander is en zaken uitspreekt. Wil een relatie langdurig slagen en geen terugkomende teleurstelling of spanning veroorzaken, dan is verantwoordelijkheid nemen voor eigen geluk, dus onafhankelijk van de ander, een groot goed.


Tip: blijf bij je meest authentieke zelf. Maak jezelf verantwoordelijk voor je eigen geluk en spreek uit wat je van je partner nodig hebt.

Veilig gehecht


Bij de meest authentieke zelf blijven, betekent inzicht krijgen in de hechtingsstijl van de partners. Zijn de individuen veilig of onveilig gehecht? Het begin van iemands leven kan van invloed zijn op de patronen en dynamieken in relaties. Bij de meest authentieke zelf blijven, betekent dat individuen bij elkaar willen zijn en niet moeten zijn en dat ze in staat zijn om te verbinden en om grenzen aan te geven.


Aansluitende emotieregulatie


Bij de meest authentieke zelf blijven, betekent in staat zijn om emotieregulatie toe te passen. Hoe goed zijn de individuen in emoties voelen, herkennen en uiten? Partners kunnen het soms lastig vinden om een onderscheid te maken tussen verschillende emoties. Soms denken ze iets te voelen en blijkt het iets anders te zijn.


Binnen relaties worden emoties vaak weer op dezelfde manier geuit. Vaak ontwikkelt een individu onder- of overregulatie. Onderregulatie betekent reageren op primaire emoties. (Amper) zonder filter met elkaar omgaan, betekent nauwelijks reguleren en vooral gelijk reageren op wat er speelt. Bij overregulatie worden emoties gerationaliseerd, omdat er teveel gereguleerd wordt en nauwelijks echt gevoeld of geuit. Gezonde, op elkaar aansluitende emotieregulatie is essentieel om een relatie langdurig te laten slagen.


Kansen


Bij de meest authentieke zelf blijven, begint bij bewustzijn van copingmechanismen. Iedereen gaat op een andere manier met moeilijke zaken om in het leven. Als individuen dat onderzoeken en er bijvoorbeeld achterkomen dat ze zich gaan verschuilen, zaken gaan vermijden, bevriezen, te weinig daadkracht tonen enzovoorts, dan kunnen de obstakels langzaam maar zeker omgebogen worden tot kansen en wordt de relatie gezonder en gelukkiger.

Bouwblok 2 – communicatie, verbaal en non-verbaal


Niets is zo moeilijk als communicatie tussen partners. Het lijkt zo eenvoudig en vanzelfsprekend, maar het is iets waar doorlopend aan gewerkt kan worden. Individuen doen aannames, hebben eindeloze onuitgesproken verwachtingen, trekken conclusies, luisteren niet goed genoeg, vergeten vragen te stellen, delen zaken mede in plaats van samen overleggen en snauwen de partner vaker af dan anderen in hun leven. Daarbij speelt non-verbale communicatie een grote rol. Denk aan de lichaamshouding, of tone of voice.


Tip: wees je ervan bewust welke boodschappen jullie elkaar over willen brengen en hoe die daadwerkelijk overkomen. Blijf nieuwsgierig naar elkaar en blijf vragen stellen, ook al zijn jullie lang samen.


Respect


Goede communicatie betekent met wederzijds respect het oneens met elkaar kunnen zijn en zonder afbreuk te doen aan het perspectief van de ander. Oneens zijn, kan met nieuwsgierigheid en zonder oordeel. Vragen stellen en een open houding aannemen in plaats van gelijk willen krijgen en overtuigen, verhoogt de kans van slagen van een langdurige relatie.

Bouwblok 3 – balans als ouder en partner

Eén van de grootste uitdagingen voor partners is de balans tussen ouderschap en partnerschap vinden. Geliefde zijn, is heel wat anders dan maatjes. Individuen kunnen bovendien helemaal meegaan in de stroom van alles wat er speelt en zichzelf verliezen. Het is cruciaal om dit niet bij zichzelf en elkaar te laten gebeuren.

Tip: investeer tijd in elkaar, zonder de kinderen en zonder dat daar een aanleiding voor is. Plan bijvoorbeeld een vaste date night in.

Bouwblok 4 – intimiteit en seksualiteit


Intimiteit is de sleutel tot een relatie langdurig laten slagen. Met intimiteit onderscheidt een liefdesrelatie zich van een vriendschap. Alleen hebben individuen vaak een ander idee bij intimiteit. Ernaar vragen, is cruciaal om de interpretatie helder te hebben. Dat geldt natuurlijk ook bij intimiteit in de vorm van seksualiteit. Dezelfde taal spreken, wil niet altijd lukken, dus (h-)erkenning en begrip zijn het minimale om elkaar te verstaan, zeker als het om emotionele intimiteit gaat en momenten met elkaar delen om dicht bij elkaar te komen. Eigenlijk is intimiteit de ultieme vorm van mindfulness.


Tip: wees je bewust van het hier en nu, zonder oordeel. Meer bewustzijn van jullie intimiteit zorgt voor een diepere connectie.


Complexe dynamiek


Individuen hebben ieder andere behoeften, wensen en grenzen op seksueel vlak. Seksualiteit laat zich niet definiëren, maar is wel een weerspiegeling van de relatie, ook wel een graadmeter genoemd. Op elkaar leren afstemmen, is cruciaal om een relatie langdurig te laten slagen. Vaak is dat nog wel en uitdaging, bijvoorbeeld als het al in een vroeg stadium verschillend is. Maar die uitdaging kan ook komen doordat individuen verstrikt raken in een complexe dynamiek waarin seksualiteit lang niet meer alleen over plezier en verbinding gaat. Seks kan individuen confronteren met gevoelens van schaamte, afwijzing en boosheid. Aannames, overtuigingen, faalangst en verwachtingen kunnen een rol spelen.


Bouwblok 5 – kwetsbaarheid en vergeving


Kwetsbaarheid is één van de meest krachtige en vitale signalen van het individu, zeker in relaties. Kwetsbaar opstellen, betekent diepe verbinding aangaan en prachtige momenten beleven. Kwetsbaarheid is geen zwakte. Van dit beeld moet de Nederlandse maatschappij zo snel mogelijk af. Uiting geven aan je gevoelens, twijfels of onzekerheden, zonder te weten hoe de ander zal reageren, is trouw blijven aan de meest authentieke zelf. Kwetsbaar opstellen, is de relatie een kans geven om te groeien.


Net als kwetsbaarheid, wordt vergeving soms gezien als zwakte, terwijl het een teken van kracht en vitaliteit is. Vergeven, doet het individu voor zichzelf, onder andere om vrij te komen en lichter door het leven te gaan. Vergeven, is niet hetzelfde als vergeten. Het is loslaten, vooral de verwachting dat het anders in het verleden had moeten gaan, terwijl daar niets meer aan te veranderen is.


Tip: blijf trouw aan jezelf, door je kwetsbaar op te stellen en te vergeven. Toon aan dat dit geen zwakte maar kracht is en dat het jullie vitaliteit verhoogt.

Support artists