[Text] Relationship therapy can lead to fantastic destinations ~ Dina-Perla

Relationship therapy is something that Dina-Perla has undergone herself. Also, Dina-Perla has worked with couples, leading them to new findings. Relationship therapy can definitely lead to fantastic destinations, even when partners are generally happy with everything as is.

Healthy relationships exist of people who don’t have to be together, but want to be together. Thus, they are great on their own already, meaning: they are their most authentic self, they know what they want, what they need and how those things come together. Relationships are built on a physical, emotional, spiritual and intellectual foundation. Read Dina-Perla’s article (Dutch).

Relatietherapie geen nietszeggende term

Wanneer partners verliefd op elkaar worden, is relatietherapie slechts een algemene en nietszeggende term die ergens in het achterhoofd spookt. Maar wat als die partners samen tegen een aantal grote vraagtekens en uitdagingen van het leven aan lopen? Ineens komt de optie van relatietherapie dichtbij, want hoe kan het allemaal anders? Wie zijn de partners als individuen? Wat kunnen partners wel en niet van elkaar verwachten? En zo zijn er nog veel meer vragen. Met andere woorden, relatietherapie helpt omdat wederzijdse verwachtingen gedeeld worden, er gekeken wordt naar de redenen waarom het nu niet lukt en wat er kan gaan veranderen.

Eén van de hardnekkigste patronen van deze tijd is dat mensen meer dan voorheen van de ene naar de andere liefdesrelatie hoppen. Dit wordt deels gefaciliteerd door de datingapps, waarmee mensen tegenwoordig kunnen vissen uit een gigantisch grote (inter-)nationale vijver. Dit doen zij bijvoorbeeld op het moment dat het met hun partner te moeilijk voor hen wordt, ze zin hebben in iets anders, of liever de handdoek in de ring gooien.

Van partner hoppen, gebeurt het vaakst wanneer mensen aan de oppervlakte leven, nog niet in zichzelf gekeerd zijn en aan zichzelf zijn gaan werken. Mensen hopen dan bij de nieuwe partner te vinden wat ze bij de vorige misten. Ze hopen dit keer echt door de ander (eigenlijk door zichzelf) gezien te worden en te krijgen waar zij zo’n behoefte aan hebben. Alleen…

Vergeet niet dat je jezelf altijd weer meeneemt, waar of met wie je ook bent.

Het tegenovergestelde van hoppen, gebeurt wanneer mensen te lang in een relatie blijven en van alles proberen om die in stand te houden, te verbeteren of te laten evolueren. Dit terwijl zo’n poging bijvoorbeeld ten koste van het individu gaat en de onderlinge dynamieken hetzelfde blijven. Van binnen sterven ze langzaam af, ook al kan de relatie liefdevol zijn en kunnen anderen om hen heen er met bewondering naar kijken.

Mensen kunnen bovendien geconditioneerd zijn om een relatie goed genoeg te vinden en om getemd door het leven te gaan, terwijl er ondertussen een verlangen is naar meer. ‘Meer’ betekent over het algemeen dat zij nog niet hun meest authentieke zelf zijn en diep van binnen weten dat zij dat wel kunnen zijn. Alleen…

Vergeet niet dat relaties die standhouden over het algemeen bestaan uit twee partners die niet bij elkaar moeten zijn, maar willen zijn. Partners die als individuen op zichzelf staan, innerlijke rust hebben en al compleet als mens zijn zonder daarvoor een ander in te zetten. Partners die hun meest authentieke zelf zijn, weten wat ze willen, wat ze nodig hebben en hoe die zaken samenkomen.

Balans en tevredenheid

Ergens tussen hoppen en te lang standhouden, bevindt zich een onderzoekend terrein waarin relatietherapie ervoor kan zorgen dat de balans en tevredenheid op fysiek, emotioneel, spiritueel en intellectueel vlak hersteld of gecreëerd kan worden.

Relatietherapie is een onderzoek naar wat beide individuen elkaar willen en kunnen geven, zonder dat de uitkomsten op voorhand te sturen zijn. In ieder geval bevordert relatietherapie wederzijds begrip en opent het deuren die ervoor gesloten bleven, omdat wederzijdse verwachtingen gedeeld worden, er gekeken wordt naar de redenen waarom het nu niet lukt en wat er kan gaan veranderen.

Duurzaam waarde toevoegen

Sommige stellen houden duurzaam relatietherapie aan, omdat zij beseffen dat het van grote toegevoegde waarde is in hun gezamenlijke leven. Relaties gaan immers niet altijd vanzelf en dat is helemaal OK. Jarenlang problemen laten ophopen voordat er wordt overgegaan op relatietherapie, het als laatste redmiddel zien en zich schamen voor zo’n stap, is doodzonde en totaal niet nodig.

Tips

Vergeet de volgende tips, oftewel sleutels tot succes niet bij relatietherapie:

  • Relatietherapie is ontzettend effectief, omdat individuen de ruimte krijgen om concreet en recht toe recht aan te verwoorden wat zij nodig hebben. Dit kan namelijk door de tijd veranderen en soms niet eens helder voor hen zijn. Het begint met een duidelijke visieformulering gelinkt aan behoeften, karakter en omgangsstijl. Vervolgens is effectieve communicatie essentieel.
  • Relatietherapie biedt een antwoord op zaken zoals uit elkaar groeien, levenstransities, diverse onverwerkte emoties, verschillen – bijvoorbeeld in normen en waarden, tegenstrijdigheden en gezondheidsklachten.
  • Relatietherapie hoeft niet pas ‘in the picture’ te komen als stellen in een negatief spiraal zitten. Tegelijkertijd kan relatietherapie betekenen dat stellen geen struisvogelpolitiek meer kunnen aanhouden en geconfronteerd worden met wat er echt gaande is. Soms voelt het alsof relatietherapie het even erger maakt, voordat het beter kan worden, alsof de stellen een detoxproces ondergaan.
  • Relatietherapie kan in diverse vormen worden aangeboden. Doorvragen en concrete oefeningen komen vaak voor. Goede begeleiders gaan voor een diversiteit aan methodieken – bijvoorbeeld uit de psychologie en spiritualiteit – en tools waarmee stellen op maat geholpen kunnen worden.
  • Relatietherapie is in ieder geval een veilig thuishaven voor stellen, waarin het niet om schuld gaat en er onderzocht wordt hoe de individuen bepaalde patronen in stand houden. Met andere woorden, het gaat niet om slachtoffer versus dader – tenzij de problematiek bestaat uit ongelijkwaardigheid en dwang, zoals bij huiselijk geweld het geval is.
  • Relatietherapie begint met inzicht krijgen in de mechanismen die de problemen veroorzaken, dus met bewustwording. Soms zijn er zaken buiten de stellen om die die problemen in stand houden. Er wordt ook gekeken naar waarom de stellen nog bij elkaar zijn, naar de bereidheid om te werken aan de problemen en hoe tegemoet te komen aan elkaars wensen.
  • Relatietherapie kan leiden tot een ‘time-out’ of adempauze, waarin één van de twee individuen verdergaat met zelfstandige therapie. Dit kan de relatie eventueel vervolgens versterken en ervoor zorgen dat de partner de ander niet in stand houdt in bepaalde zaken.
  • Relatietherapie gaat over taalgebruik. Dit om ervoor te zorgen dat stellen echt snappen wat er gezegd wordt en wat er bereikt moet worden. Relatietherapie is een uitnodiging tot wederzijdse betrokkenheid en maakt verwijten inzichtelijk, concreet en positief, waarna er afspraken gemaakt kunnen worden en stellen positief vooruit kunnen.
  • Relatietherapie kan voor een verschuiving van angst naar liefde zorgen, waarbij hechting tussen stellen bevorderd wordt.

Vergeet niet: er zijn geen drempels om relatietherapie aan te gaan. Het heeft nut, gesprekken zijn vertrouwelijk en je hebt niet gefaald als je tot deze stap overgaat. Laat je verrassen.

Support artists