[Text] Self-realization means investigating what belongs to you ~ Dina-Perla

In this piece you will find a lot of theory on the Kabbalah explained. However, you will notice that the constructs are not as complex as you would possibly think. Self-realization starts with critically investigating what belongs to your inner self and what doesn’t. Read Dina-Perla’s article (Dutch).

Zelfrealisatie: wat hoort bij je innerlijke ik en wat niet

Zelfrealisatie begint met kritisch onder de loep nemen wat bij jouw innerlijke ik hoort en wat niet. Er valt zoveel over zelfrealisatie te vertellen dat we een serie kunnen vullen met artikelen over steeds weer een ander stukje. Dat gaan we ook doen! Laten we in dit artikel eens stilstaan bij de filosofische kaders van in jezelf naar binnen keren. Die kaders vinden hun oorsprong in het oudste psychologisch-spirituele systeem, genaamd de Kabbala.

Kabbala

Hoewel het dit keer veel theorie is, ontdek je dat de principes uit de Kabbala – ook wel mystieke leer en diepgaande natuurwetten genoemd –
helemaal niet zo ingewikkeld zijn als velen denken. Sterker nog, als je met dit artikel aan de slag gaat, wordt je groeicurve met je coach alleen maar steiler.

Innerlijke ik

De basis voor zelfrealisatie begint bij meditatie, stilte, yoga enzovoorts. Zo kom je namelijk bij je innerlijke ik. Synoniem voor innerlijke ik zijn:

  • De kern van jezelf
  • Hogere Zelf
  • Ziel
  • Innerlijke kompas
  • Authentieke zelf
  • Tijdloze zelf

En meer.

Naar binnen gaan, betekent voorbij je menselijke 3D levensverhaal gaan, op weg naar stapsgewijze zelfrealisatie. Naar binnen keren,
is ook voorbij de ‘uiterlijke’, sociale vormingen gaan. Voorbeelden zijn opvoeding, religieuze opvattingen, culturele bovenbouw in het algemeen, of
maatschappelijke normen van welke aard dan ook. Vormen van groepsvorming die niet in lijn zijn met wie je echt van binnen bent. Zelfrealisatie begint met kritisch onder de loep nemen wat bij jouw innerlijke ik hoort en wat niet.

Thuisvoelen

Wanneer je een verhaal van anderen overneemt, vooral wanneer het een eigen leven is gaan leiden, kom je niet tot het inzicht van wat nou echt goed voor je is en wat zelfrealisatie voor jou betekent. Wanneer je naar binnen gaat, ervaar je zelfrealisatie als niet meer alleen egoïstisch te willen ontvangen. Je ontdekt wensen waarmee je terug kunt geven aan anderen en je licht in de wereld kunt laten schijnen. Juist dan krijg je intense voldoening en zingeving. En wat vanuit een beperkte 3D menselijke perceptie beperkt mogelijk is, wordt ineens vanuit je innerlijke ik realiseerbaar.

Je levensverhaal vertrouwen, biedt wel een raamwerk om je door de wereld te manoeuvreren. Wil je echter jezelf daadwerkelijk leren kennen om het beste uit je leven te halen, dan zul je toch naar binnen moeten, door je verhaal heen.

Het kan best zijn dat je in eerste instantie een brok ongedifferentieerd gevoel gaat ervaren als je hiermee begint. Je hoort bijvoorbeeld vaak dat mensen die met mediteren beginnen, het moeilijk vinden. Je gaat innerlijk met jezelf aan de slag. Op een gegeven moment voel je je er in thuis. Als je je inspant, komen je wensen die voortkomen uit zulk soort innerlijk werk uit. Al mag het nu nog ongrijpbaar klinken, deze aanpak zorgt voor zelfrealisatie pur sang.

Staten en fases van de mens

Laten we op dit proces inzoomen. Laten we de verschillende staten of fases van de mens op weg naar zelfrealisatie eens onder de loep nemen:

1° Steen

Dit is wanneer mensen niets persoonlijks of zelfstandigs qua ontwikkeling hebben. Mensen hebben geen macht over zichzelf en ook geen vrijheid. Zij vervullen onbewust het van binnen verankerde instinctieve programma. Ze zijn daarin als een steen. Ze hebben nog geen waarnemingen vanuit hun innerlijke ik. Zelfrealisatie staat gelijk aan egoïstisch ontvangen.

2° Plant

Dit is wanneer mensen langzaam zelfstandige wensen bij zichzelf beginnen waar te nemen. Mensen kunnen ervoor kiezen om iets onbaatzuchtigs te doen. Ze kunnen aan een ander geven in plaats van nemen. Het is alleen nog zoals bij planten. Hoewel planten in de breedte en hoogte kunnen veranderen, kan geen van hen tegen de aard, oftewel de richting van alle planten als collectief in gaan. In deze fase van zelfrealisatie moeten mensen net als een plant de algemeen geldige plantenwetten gehoorzamen. Bij hen ontbreekt de kracht om een zelfstandig bestaan te leiden.

Het leven is een deel van alle levens en van alle planten. Ze hebben één levensstijl en vormen als het ware één principiële, collectieve plant, waar elk van hen deel van uitmaakt. Zelfrealisatie gaat om een toenemende wil om egoïstisch ontvangen te overwinnen. Aan anderen willen geven, bestaat nog steeds om zelf te kunnen ontvangen.

3° Dier

Dit is wanneer mensen ieder hun eigen bijzonderheden hebben. Ze kunnen naar binnen gaan en blijven niet in het bestel van de omgeving zitten. Ze zijn in staat om egoïstisch ontvangen om te zetten in geven. Mensen zijn niet meer onderhevig aan de omgeving. Ze leiden een persoonlijk leven dat niet afhangt van anderen. Slechts het heden en de persoonlijkheid zijn daarbij voelbaar, net zoals dieren in het hier en nu kunnen leven en helemaal zichzelf kunnen zijn. Maar voor anderen zorgen en in andermans schoenen staan, blijft nog lastig.

4° Mens

Dit is wanneer mensen die kunnen geven, niet alleen willen ontvangen. Ze zijn niet afhankelijk van soortgelijken of de omgeving, zoals planten dat zijn. Ze leven zich in anderen in en kunnen daarom voor hen zorgen en om hen geven. Ze leggen verbanden tussen het verleden, heden en de toekomst. Ze hebben empathie. Met andere woorden, ultieme zelfrealisatie is wanneer mensen met anderen mee kunnen voelen, bijvoorbeeld wanneer iemand lijdt of juist iets te vieren heeft.

Ontwikkelingsstadia van de mens

Laten we ook de verschillende ontwikkelingsstadia van de mens op weg naar zelfrealisatie eens onder de loep nemen:

1° Pasgeborene:

De 3D menselijke ervaring met vijf zintuigen, zonder nog naar binnen te keren en de innerlijke ik te kennen.

2° Punt in het hart

Wanneer mensen het ‘punt in het hart’ gaan ervaren, komen ze bij het epicentrum van waarnemingen in zichzelf. Vanaf dan gaan mensen naar zichzelf zoeken en beginnen ze aan zelfrealisatie. Maar dat doen ze vooral nog om egoïstisch te kunnen ontvangen. Aan anderen geven, gebeurt alleen vanuit de innerlijke ik en zonder er iets voor terug te willen.

Zelfrealisatie begint bij eten en drinken. Menselijke ambitie kunnen vervolgens van laag naar hoog ingedeeld worden. Zelfrealisatie vanuit het ego zijn rijkdom en religie – inclusief de belofte van spirituele ‘tegoeden’ en een goed hiernamaals. Hierna volgen macht, eerbetoon, reputatie en positieve wetenschap.

Op een bepaald moment gaan mensen zoeken naar een remedie buiten zichzelf om leegte, onrust of ontevredenheid in zichzelf op te lossen. Omdat die buiten henzelf niet te vinden is, volgt de teleurstelling. Dat is een signaal dat ze dichter bij hun innerlijke ik komen. Het proces bestaat uit diverse soorten opbouwende leegte waar mensen bewust mee aan de slag gaan. Onbenullige verlangens worden langzaam maar zeker opgeofferd ten dienste van de innerlijke ik.  

Herboren worden in jezelf, begint bij het ‘punt in je hart’ ervaren. Hierin ligt de sleutel tot vervulling en zelfrealisatie. En naarmate je leert hoe aan anderen te geven, krijg je levenskracht, dus het goede in en voor jezelf terug.

3° Voorbij het ‘punt in het hart’

Verder op weg naar zelfrealisatie koppel je de menselijke 3D-versie van jezelf, inclusief je levensverhaal, aan je innerlijke ik. Zo word je baas over eigen lot. Geen menselijke ambitie vanuit het ego kan jou nog overheersen. Je bent voorbij het ‘punt in het hart’. Daden liggen steeds meer in lijn met je echte wensen.

Wanneer je in een negatieve stemming zit, constateer je dat je weer in je ego terecht bent gekomen. Pijn, verdriet, haat, egoïsme en dergelijke bestaan alleen in de 3D menselijke ervaring. Vreugde, rust, nieuwsgierigheid en flow – dus dat alles stroomt – zijn signalen dat je in contact staat met je innerlijke ik. Keer je naar binnen, bijvoorbeeld door meditatie, dan is dit de voorbereiding voor iets geweldigs dat nog gaat komen.

4° Rijping van het innerlijke ik

In het innerlijke ik ontwikkel je je evenwichtigheid en sereniteit. Geen andere plaats in de wereld biedt mensen dit aan. Door naar binnen te keren, rijpt je innerlijke ik en leer je jezelf veel beter kennen. Wat je vervolgens in daden omzet, is eveneens goed voor anderen. Zelfrealisatie via jou als individu gaat over het collectief en de evolutie van het geheel.

Nu is het tijd om naar binnen te keren.

Waar zit jij in jouw ontwikkeling? Wat ontdek je?

Support artists